Končíme spolupráci se zdravotními pojišťovnami 

29.08.2022

Vážené klientky , vážení klienti ,

systém zdravotního pojištění v tomto státě již dlouhá léta není schopen adekvátně hradit léčebnou péči . Pokladna státu, zdecimovaná Covidem , je prázdná , peníze vyčleněné na stomatologii byly přesunuty jinam .

Kvalitní stomatologická péče je založená na dobrém plánování , přístrojovém vybavení , kontinuálním vzdělávání a dostatečném času, který věnujeme každému z Vás .

Každý zákrok , který je hrazen z Vašeho zdravotního pojištění , je hrubě podfinancován . V praxi to vypadá tak , že mnoho zákroků nejen že provádíme zdarma , navíc je dotujeme ze svého . Výhled financování veřejného zdravotnictví na rok 2023 není optimistický.

Tato situace je dále neudržitelná, proto jsme se po důkladné úvaze rozhodli rozvázat veškeré vztahy se zdravotními pojišťovnami .


Co to pro Vás znamená ?

Nic zásadního . Vzhledem k tomu , že většina péče ( ošetření kořenových kanálků, výplně, implantáty, korunky ) jsou dávno plně hrazené ...

Mění se jen to , že od 1.12.2022 zpoplatňujeme preventivní prohlídky , rentgenové snímky , anestezie a některé chirurgické zákroky . Narovnáváme ceny tak , aby odpovídaly provozním nákladům .

Přinese to více času na kvalitní léčbu na úrovni 21. století , zkrácení objednávacích termínů a zbavení se kompromisních způsobů ošetření , která byla "standardem" pojišťovenského způsobu ošetření .

Věříme , že nám nadále zachováte přízeň a těším se na viděnou.

Ceníky máme vypracované na základě minutové kalkulace a budou k nahlédnutí na našich webových stránkách www.duostoma.cz a v čekárně.


MDDr. Alice Hille