Zajímá vás co hradí zdravotní pojišťovny?

06.01.2019

Naše pracoviště spolupracuje s :

 • Všeobecnou zdravotní pojištovnou 111
 • Zdravotní pojišťovnou Ministerstva Vnitra (211)
 • Vojenskou pojišťovnou (201)
 • Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (205)
 • Oborová pojišťovna (207)

Co hradí zdravotní pojišťovna

V součastnosti je velký rozdíl mezi péčí, kterou jsme schopni poskytnout a tím co hradí zdravotní pojišťovna. S ohledem na vývoj moderní stomatologie, hradí pouze základní ošetření, které je svým charakterem z pohledu moderní stomatologie pouze "dočasné".

Plně hrazená zubní péče

Jedná se o výkony a výrobky které zubní lékař účtuje po zhotovení zdravotní pojišťovně a ta mu je cca za měsíc po podání dávky proplatí (platba cca 1-2 měsíce po provedení výkonu), pro pacienta jsou bez doplatku tedy zdarma. Jedná se především o preventivní prohlídky, rentgenové vyšetření a výkony a výrobky, které jsou zhotoveny z nejlevnějších materiálů a za pomoci nejjednoduší technologie, navíc musí být zhotoveny v co nejkratším čase, do kterého se počítá i příprava a úklid křesla včetně administrace, tedy čas na samotný výkon je ještě kratší.

Zdravotní pojišťovny, od prvního ceníku stomatologické péče zvyšovali úhrady stále pomaleji (navíc nerovnoměrně a některé dokonce vůbec). Růst nákladů cen energií a daní, tento propad dále zvýrazňují. Pro zachování min. stejných reálných příjmů roste tlak na zkracování času u plně hražené péče a tím dochází k poklesu úspěšnosti ošetření.

Z toho je patrné že kvalita, estetika, funkčnost a garance takové práce je více než kompromisní a dlouhodobý úspěch ošetření je velmi nejistý, né-li nemožný.

Plně hrazené výkony a výrobky

 • Komplexní vyšetření při vstupu do péče a následná preventivní péče jednou za rok. 
 • Rentgenové vyšetření, intraorální i extraorální.
 • Extrakce zubů, anestézie.
 • Drobná chirurgie měkkých tkání dutiny ústní
 • Amalgamová výplň - hradí zdravotní pojišťovna 570 Kč za výplň zubu od letošního roku 2021 z dózovaného amalgámu, v celém rozsahu chrup jednou za rok, úhrada je stejná bez ohledu na rozsah nebo počet jednotlivých vyplní na jednom zubu.
 • Skloinomerní výplň ve frontálním úseku chrupu po špičák včetně - hradí pojišťovna opět 570 Kč, jedná se o jednobarevný neestetický materiál, který je méně odolný v otěru a mechanice než amalgámová a kompozitní výplň, po čase dojde k porozitě a odštípnutí výplně. Lze použít jako provizorní výplň. U dětí do 15 let, těhotných a kojících žen.
 • U dětí do 18 let, fotokompozitní výplň ve frontálním úseku chrupu po špičák včetně.
 • Částečná snímací náhrada s jednoduchou retenční sponou zhotovená z pryskyřice, hradí jednou za 4 roky.
 • Totální náhrada ze standardního materiálu, hradí jednou za 4roky.
 • Celoplášťová kovová korunka hradí jednou za 5 let.

Zdroj: MUDr. Jiří Hrabák