Zajímá vás proč je zubní péče tak nákladná?

06.01.2019

Náklady na provoz moderní zubní praxe jsou obrovské. Mezi 70-80% toho co hradí pacient jde na výdaje spojené s provozem moderní zubní praxe. Lékař platí vysoké splátky úvěrů na pořízení vybavení ordinace, nájem prostor a energie, plat zaměstnancům, odměny pro učetního, různé poplatky za licence programů, kontrolu přístrojového vybavení a spotřební materiál. Z toho co zůstane může investovat do dalšího vybavení a vzdělání, což není možnost ale nutnost, z toho co zůstane zaplatí daně (dan z příjmu, sociální a zdravotní pojištění) a dojdeme ke skutečné odměně za práci. Mnoho lidí by bylo velmi překvapeno jaký je ve skutečnosti zisk lékaře ("čistá mzda") z celkové placené částky.

Zubní péče není spotřební zboží. Není to prací prášek, bochník chleba a nebo konfekční oblečení. Zubní lékařství je profesionální služba, která zahrnuje jak umění tak vědu. Poskytovaná služba je vždy unikátní a jedinečná, naplňující potřeby konkrétního ošetření respektive člověka, který toto ošetření potřebuje. Jedná se tedy o zakázkovou "kusovou výrobu", prováděnou za pomocí velmi nákladného vybavení, oživeného rukou lékaře za asistence zubní sestry a případně také laboranta. Protože nelze pracovat na více pacientech současně, veškeré vysoké náklady moderní zubní praxe jdou za tím kdo tuto práci obdrží.

Cena zubní péče je dána cenovou kalkulací. Tato cena je kalkulována každou ordinací dle platné legislativní úpravy a vyjadřuje se minutovou (nákladovou) sazbou, která je unikátní pro každou ordinaci. Minutová (nákladová) sazba odráží především vybavení ordinace, proto se může velmi lišit od 15Kč/min až po 70Kč/min. Dolní hranice je však kolem 25Kč/min, pod touto cenou nelze již očekávat postupy plně souhlasné s moderními. Medián je dnes kolem 37Kč/min, v této cenové hladině lze očekávat ošetření respektující všechny moderní postupy, mající nejlepší předpoklad úspěchu.


"Plně" hrazená péče je omezená úhradou od pojišťovny. Výkony a výrobky hražené "plně" ( bez možnosti doplatku od pacienta) z veřejného zdravotního pojištění, mají stanovenou cenu úhradovou vyhlaškou vzniklou dohodou především mezi Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami s účastí zástupců Stomatologické komory. Úhrada za tyto, pro pacienta bezdoplatkové, výkony a výrobky již několik let stagnuje a u některých protetických výrobků dokonce od roku 1997! U těchto výkonů a výrobků není možná úprava ceny doplatkem, jako jediné možné řešení nízké úhrady je tedy zkrácování doby na jejich zhotovení a použití ještě levnějších materiálů a jednodušších postupů, to se však projevuje na kvalitě a trvanlivosti. Kvalita je postupně nahrazována kvantitou.

Zdraví není spotřební zboží. Zdraví je stav duševní i tělesné pohody. Stav chrupu má vliv na celkové zdraví. Neléčené záněty v dutině ústní zvyšují riziko poškození cevních stěn a tak mohou védst k vyššímu výskytu srdečních infarktů a mozkových příhod. Ztráta zubů narušuje trávení a ani sebelepší snímací náhrada nenahradí chrup v jeho funkci ze 100%, přinejlepším nahrazuje jeho funkci ze 40%. Zanedbaný nebo nedokonale ošetřený chrup, stěžuje sociální komunikaci, omezuje člověka v kontaktu s lidmi a tím vytváří předpoklad sociální izolace, která muže ve svém důsledku přispět k rozvoji duševní nemoci. Nejlepší výkon je žádný výkon, pokud však již prevence selhala a je třeba chrup sanovat, investice do kvalitního ošetření se vždy mnohonásobně vrátí.

Zdroj: MUDr. Jiří Hrabák